Tänä päivänä yrityksen kotisivut on eräs tärkeimmistä keinoista tavoittaa potentiaalinen asiakas. Yhä useampi etsii haluamaansa palvelua tai tuotetta ensin internetistä, joten yritykset, joilta kotisivut puuttuvat, menettävät suurella todennäköisyydellä joukon asiakkaita, kun heidän tarjoamansa tuote tai palvelu ei löydy hakukoneiden tuloksista. Hyvin toteutetut kotisivut myös lisäävät yrityksen luotettavuutta, auttavat yritystä jäämään asiakkaiden mieleen ja luovat positiivisen kuvan yrityksestä.

Ensivaikutelma

Ensivaikutelman voi antaa vain kerran. Yhä harvempi alkaa kotisivuille päästyään etsimällä etsimään tarvitsemaansa tietoa vaan siirtyy hakukoneen tuloslistan seuraavaan kohtaan, jos haluttu tieto ei ole helposti ja suhteellisen nopeasti saatavilla. Yleensä potentiaalinen asiakas siirtyy hakukoneen seuraavan tuloksen pariin myös, mikäli sivuston ulkoasu ei miellytä.

Miten hyvä ensivaikutelma sitten luodaan? Tietysti selkeällä ja siistillä etusivulla, joka sisältää kaiken olennaisimman tiedon. Sekava ja vain vähän tietoa sisältävä etusivu on omiaan karkottamaan mahdolliset asiakkaat sellaisille sivuille, jonka etusivulta selviää suoraan tarjoaako yritys sitä, mitä mahdollinen asiakas on etsimässä. Turhia kikkailuja ja esimerkiksi monien kirkkaiden värien käyttämistä kannattaa välttää. Persoonallinen saa ja kannattaakin olla, mutta ei koskaan selkeyden kustannuksella. Etusivun tulisi herättää kuluttajissa luottamusta ja tietysti halua tutustua tarkemmin yrityksen palveluihin tai tuotteisiin. Etusivulta, kuten tietysti muualtakin sivustolta, on oltava helppo navigoida sivuston muihin osioihin, sillä käyttäjä harvoin jaksaa nähdä paljon vaivaa löytääkseen etsimänsä informaation.

Olennaista tietoa etusivulla:

  •   Yrityksen kontaktitiedot
  •   Yrityksen logo tai/ja kuva, joka edustaa sitä mitä yritys tekee
  •   Selkeä navigaatiopalkki
  •   Linkit sosiaaliseen mediaan
  •   Hyvin kirjoitettu kuvaus siitä, mitä yritys tekee
  •   Mahdollisuus liittyä yrityksen sähköpostilistalle

Sisältö

sisältöYrityksen verkkosivujen sisällön on oltava tietysti olennaista, mutta myös asiallisesti ja ennen kaikkea selkeästi ilmaistua. Sivustolla vierailevien on kyettävä vaivattomasti ymmärtämään sivuston teksti ja sen on myös ulkoasultaan oltava helposti luettavaa. Ylimääräistä ja turhaa selittämistä ja jaarittelua kannattaa välttää. Tekstisisällön suhteen kannattaa ottaa huomioon myös hakukoneoptimointi eli kannattaa suosia sellaisia sanoja, joita tietynlaista yritystä etsivät todennäköisesti käyttäisivät hakua tehdessään.

Varsinkin pienempien yritysten kannattaa sivustonsa sisällössä tuoda ilmi se, miten juuri kyseinen yritys on uniikki ja mitä yritys on saavuttanut. Sivustolla olisi hyvä tuoda esiin yrityksen mahdollisesti voittamat palkinnot tai muut tunnustukset, lehtijutut, tunnetut asiakkaat sekä asiakkaiden antamat arvostelut yrityksestä.

Oleellisinta on tietysti tuoda selkeästi esille se, mitä yritys tarjoaa ja miten palveluita tai tuotteita voi tilata. Esimerkiksi toimituskulut ja -ajat sekä maksumahdollisuudet voi tuoda selkeästi esiin joko erillisissä osioissaan tai vaikkapa usein kysyttyjen kysymysten osiossa. Pääasia on, että tiedot löytyvät nopeasti ja helposti. Erittäin oleellinen tieto on myös selkeät ja kattavat kontaktitiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä yrityksen fyysinen osoite.

Kuvat

Kuvat ovat olennaisia ja tärkeitä tekijöitä, jotka herättävät sivustolla vierailevan mielenkiinnon. Liika kuvien käyttö voi kuitenkin kääntyä haitaksi. Kuvien suhteen on myös huolehdittava siitä, että ne kertovat jotain olennaista yrityksestä ja ovat ammattimaisen näköisiä. Turhat kuvat vaikkapa kukkasista sellaisen yrityksen sivuilla, jolla ei ole mitään tekemistä kukkasten kanssa ovat täysin turhia ja usein myös häiritseviä. Ellei taitoa kuvata tai käsitellä kuvia löydy omasta takaa, kannattaa työtä varten palkata ammattilainen.

Esimerkiksi yrityksen johdon asialliset kasvokuvat yhteystietojen yhteydessä luovat luottamusta. Toinen suositeltava kuva yhteystietojen yhteydessä on kartta, mikäli yrityksellä on fyysinen toimipiste.

Asiakkaiden aktivoiminen

Yrityksen kannattaa sivustollaan vähintään antaa asiakkaille mahdollisuus tuotteiden tai palveluiden kommentointiin. Myös linkit yrityksen sosiaalisen median profiileihin ovat nykyisin oleellista sisältöä verkkosivuilla, samoin kuin mahdollisuus liittyä yrityksen sähköpostilistalle.