Millainen on hyvä Facebook-kampanja? Niin kuin kaikessa muussakin markkinoinnissa, myynnissä ja yritystoiminnassa, Facebook-kampanjan luontia aloittaessa kannattaa ensin omistaa pieni hetki pohdinnalle. Kannattaa miettiä seuraavia asioita: Miten minä erotun joukosta? Miten sanomani ja kampanjani olemus eroaa kilpailijoista? Jo pieni tämänkaltainen asioiden erittely ja jäsentely auttaa kampanjan luomisessa, ja osoittaa suunnan johon lähteä. Tässäkään ei siis kannata tehdä asioita saman kaavan mukaan kuin kaikki muut, vaan pyrkiä erottumaan joukosta korostamalla brändisi tai aihealueesi autenttisia, uniikkeja ominaisuuksia.

Facebook-kampanjoinnin psykologiaa

facebookxEnsimmäinen asia, joka Facebook-kampanjan luojan tulisi ymmärtää, on niin kutsuttu Facebookin psykologia. Facebook-yhteisö on profiloitunut hauskaksi ja nuorekkaaksi paikaksi, joten kampanjoinnin on syytä tapahtua samassa hengessä menestyksen maksimoimiseksi. Kampanjoinnissa kannattaa lisäksi korostaa juuri niitä brändisi puolia ja ominaisuuksia, joihin ihmiset helpoimmin samaistuvat. Osoita asiakkaille eli osallistujille, että kampanja on juuri heitä varten, ja kampanjasi menestyy varmemmin.

Nuorekkaassa ja energisessä hengessä tulee myös huomioida kampanjasi layout. Tiivis, mielenkiintoisen näköinen ja muotoinen, visuaalisesti houkutteleva paketti kiinnostaa Facebook-käyttäjiä taatusti varmemmin, kuin huonosti suunniteltu ja hutaistu kampanjoinnin yritys. Käytä siis aikaa ja mahdollisesti ulkopuolista apua prosessiin, jotta kampanjasi imagosta tulee mahdollisimman houkutteleva sosiaalisen median käyttäjiä silmälläpitäen. Ulkopuolisen avun palkkaaminen tai sosiaalisen median eksperttien käyttäminen luomisprojektissa maksaa itsensä varmasti takaisin kävijä- ja osallistumismäärissä sekä yleisesti kampanjasi menestyksessä, joten älä pihistele kampanjasi ulkomuotoa suunniteltaessa.

Levitä sanaa

Laaja ja tehokas markkinointi ja mainostus ovat jokaisen menestyneen kampanjan takana. Monet mainostamistavat ovat vieläpä täysin ilmaisia, joten kampanjan mainostus varsinkin sosiaalisessa mediassa on tehty erittäin helpoksi. Varmista, että Facebook-kampanjassasi on jakomahdollisuuksia muihin sosiaalisen median palveluihin. Vaikka kampanjasi sijoittuukin Facebookiin, ei tämän tule tarkoittaa sitä, että keskität markkinoinnin ja mainostuksen ainoastaan kyseiseen palveluun. Kampanjan jakomahdollisuus ’jaa’-valikoilla on tärkeä ja potentiaalisesti erittäin tuottelias keino ohjata liikennettä Facebook-kampanjasi pariin muista palveluista kuten Twitter, Google+ tai Instagram.

Kampanjapalkinnon valinta

Kampanjoissa ei kannata jakaa kalliita palkintoja, kuten iPadeja, sillä ne eivät todennäköisesti ole millään tavalla liitettävissä tai yhdistettävissä kampanjasi sanomaan. Kannattaakin valita palkinnoiksi joko brändisi omia tuotteita, palveluita tai asiantuntemusta. Jos esimerkiksi työskentelet hotelli- ja ravitsemusalalla, valitse palkinnoksi alennuskuponki ravintolaasi, tai vaihtoehtoisesti ilmainen yö hotellissasi.
On myös hyvä ottaa huomioon, että palkinnon arvon tulisi olla suoraan verrannollinen kampanjan kilpailuun osallistumisen helppous- tai vaikeustasoon. Jos siis jaat palkintona 25 prosentin alennuskuponkia, pyydä osanottajia täyttämään osallistumistilanteessa lyhyt kaavake. Jos arvontapalkintona taas on viiden tähden Karibian matka lentoineen ja majoituksineen, tee osallistumisprosessista selvästi vaativampi ja edellytä osallistujia lähettämään kilpailuun esimerkiksi valokuvia tai videoita, joista arvonnan voittaja äänestetään. Kampanjaan osallistumisvaivan tulisi siis vastata palkinnon suuruutta.

Tietojen kerääminen

Valitse osallistumiskaavakkeeksi helppo, nopeasti täytettävä kaavakeversio. Mieti tarkasti, mitä tietoja tahdot kerätä tulevaisuuden markkinointitarkoituksiasi varten. Useimmat ihmiset ovat valmiita antamaan joitain henkilökohtaisia tietojaan, jos tiedossa on mahdollinen, kiinnostava palkinto.
Luodessasi osallistumiskaavaketta voit kysyä osallistujilta käytännössä mitä tahansa tietoja, kuten puhelinnumeroa, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai vaikka siviilisäätyä. Pidättäydy kuitenkin kysymästä liikaa, sillä liika uteliaisuus voi ajaa osallistujia tiehensä. Kompromissina voit esimerkiksi tehdä osasta tiedoista pakollisia, ja lopuista taas vapaaehtoisia. Jotkut osallistujista päätyvät täyttämään koko kaavakkeen joka tapauksessa, joten saat ohessa kerättyä myös muita kuin vain pakolliseksi merkitsemiäsi tietoja.

Facebook-kampanjointi on hauska tapa kerätä myöhemmin hyödynnettäviä tietoja ja palautetta esimerkiksi kohdeasiakasrekisteriin tai sähköpostilistoille. Mikä ikinä tavoitteesi onkaan, voit aina räätälöidä juuri omiin tarpeisiisi sopivan Facebook-kampanjan näitä ohjeita silmälläpitäen.